EDGE ENGLISH 課程資訊
新班資訊 | 實體課程報名

班別旁點選即可報名, 也可往下直接填寫報名表, 幫您保留名額!
 

延壽校 招生中

對象:小一小二 (可搭配半日班)
       一三四五 13:30~15:30 
        周一四 13:30~15:30 
        周三五 16:30~18:30 
對象:國高中
        暑假先修班 (課程銜接九月開學後)  周一到五 10:00-12:00
        周一19:00-20:00
        周五18:30-21:30 
        周四17:00-20:00


敦北校 

對象:小一小二
  • ESL密集班
        每周一三四五 13:30-15:00
        每周一三四五 15:00-16:30
  • EFL平日班
        每周一四 16:30-18:00
對象:小三~小六
  • 兒童文法班
        Level 1 每周二 18:00-19:30 
        ~家長詢問熱烈! Level 1 加開新班!~
       
Level 3 每周二 16:30-18:00
        Level 5 每周三 16:30-18:00
對象:國/高中
  • 國七實力養成班班 

         每周六 9:30-12:00

  • 國八實力養成班 

         每周二  18:00-20:30 

  • 國中文法閱讀班特訓班 (國七八九)

        每周三  18:00-20:00 

        每周四 18:00-20:30 


宜蘭校 招生中

對象:小一小二 (可搭配半日班)

       周一三四五 13:00~15:00  
        周一四 16:30~6:30 
       周一五 18:00~20:00 
 
對象:高中
       周四 18:30~20:30